Biểu diễn ảo thuật

Biểu diễn ảo thuật

Bên dịch vụ cung cấp 2 dạng ảo thuật cho quý vị lựa chọn: 

-  Ảo thuật gia chuyên nghiệp ( 1tr/show )

- Ảo thuật gia chuyên nghiệp biểu diễn và giao lưu hài hước với moại người trong tiệc ( 1tr2/show )

  • Trong dịp lễ, tết giá trên có thể thay đổi

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được. Tư vấn miễn phí hotline: 0933731333